Waar komt de steenmarter voor?

In de eerste helft van de twintigste eeuw was de steenmarter bijna uit geheel Vlaanderen verdwenen. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde zich opnieuw een kleine populatie in het oosten van Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Pas in de tweede helft van de jaren ’90 begon de steenmarter zijn territorium zichtbaar uit te breiden. Intussen komt de steenmarter weer bijna overal in Vlaanderen voor. Lees het INBO– rapport Populatieontwikkeling van de steenmarter in Vlaanderen voor meer informatie over de historische ontwikkelingen.

Waarnemingen van steenmarters kan je melden op de website waarnemingen.be. Daar is ook een actuele verspreidingskaart te vinden.

Steenmarter Waarnemingen.be

Waarnemingen van de steenmarter in België sinds 1 januari 2000, foto: waarnemingen.be

terug