Steenmarter in huis

Steenmarters hebben nood aan een warme en droge plek voor hun nest of schuilplaats. Daarom zoeken ze vaak rustige plekken op in zolders, schuren of bijgebouwen. Hun aanwezigheid kan soms leiden tot ongemakken zoals geurhinder, lawaaihinder en bijtschade.

Steenmarters vangen of doden is geen optie, maar verhuizen evenmin. Er is slechts één oplossing: zorg ervoor dat ze niet binnen geraken. Denk je dat er steenmarter op je zolder of andere plaats in huis zit? Volg dan dit stappenplan om schade te voorkomen.

DrukwerkStap 1: Kom te weten of er een steenmarter in je huis zit

Niet alleen steenmarters maar ook andere dieren kunnen lawaai maken of schade veroorzaken. Zoek naar typische sporen van de steenmarter…

DrukwerkStap 2: Zoek de toegangen langs waar hij binnen komt

Vooraleer je een steenmarter kan verjagen, moet je eerst weten waarlangs die naar binnenkomt. Het dier kan zich door openingen van 5 cm breed…

DrukwerkStap 3: Zorg dat het dier niet meer binnen kan

De enige blijvende manier om steenmarters buiten te houden, is ervoor zorgen dat de steenmarter niet meer naar binnen kan. Soms volstaat…

DrukwerkStap 4: Zorg voor een nieuwe woonst voor de steenmarter (optioneel)

Verjaag je een steenmarter uit je huis, dan neem je eigenlijk de nest- of schuilplaats van een dier af. Je zou daarom elders alternatieve…

.


 

Hulp inschakelen

In veel gevallen kunt u zelf de nodige maatregelen nemen om schade door steenmarters te beperken en bijkomende schade te verhinderen. Voor werken aan het dak kunt u zo nodig een vakman contacteren.

Er zijn ook bedrijven die zich bezighouden met de aanpak van steenmarterschade, waaronder Brabantse Ongedierte Verdelging (BOV). Zij komen ter plaatse kijken en maken een offerte op. Vervolgens gaan ze op zoek naar de toegangen en sluiten deze af. Bij een eventueel nest met marterjongen heeft BOV een vergunning om deze veilig te verplaatsen naar een beschutte plek buiten het huis.

Andere instanties die zich bezighouden met de aanpak van steenmarterschade AnticimexATOP KortrijkBart Laureys, , D-ServiceDe VerdelgerDestructaDistri-ServiceKurt BellonNatuurhulpcentrum OpglabbeekRentokilValkerij ArdanwenVOC Beernem en VOC Brasschaat – Kapellen.

Een aantal bedrijven heeft een afwijking op de regelgeving aangevraagd en verkregen om in acute gevallen van overlast nestjongen van steenmarters in een gebouw te mogen vangen. Dit kan enkel toegepast worden in uitzonderlijke situaties, wanneer het niet lukt om de steenmarters te verjagen. De bedrijven die momenteel zo’n afwijking hebben, zijn BOV Steenmarter en De Verdelger. Andere bedrijven die een dergelijke afwijking wensen aan te vragen, kunnen contact opnemen via de contactpagina.


Vangen of bejagen helpt niet

984-005

Steenmarters vangen of doden is wettelijk niet toegestaan. Om overlast te vermijden is het ook nutteloos om steenmarters te vangen of te doden, omdat er algauw een andere steenmarter in de plaats kan komen.

Door de geurklieren in hun voetzolen laten steenmarters overal waar ze lopen geursporen na. Het geurspoor geurt daarom ook het sterkst bij hun schuilplaats. Steenmarters verdedigen hun territorium tegen soortgenoten, maar als een andere marter merkt dat het territorium niet meer verdedigd wordt, zal hij via de geursporen de ideale nestplaats op jouw zolder snel weten te vinden. Toegangen tot jouw huis dichtmaken is dus de enige efficiënte en duurzame oplossing om hinder door steenmarters te vermijden.

Lees hier meer over marters vangen of bejagen


Preventie & schadevergoeding

Ook voor mensen die nog geen steenmarters in huis hebben, is het aan te raden om de buitenkant van het huis te inspecteren op openingen waarlangs een steenmarter naar binnen kan kruipen en ze dicht te maken om te voorkomen dat een steenmarter intrekt.

Neem je de juiste preventieve maatregelen dan is de kans op schade erg klein. Treedt er ondanks de genomen preventiemaatregelen toch nog schade op dan kun je een schadevergoeding aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor meer informatie kan je terecht op deze website.


Geef vleermuizen nog een kans

Het is goed om ons huis dicht te maken om overlast door steenmarters, muizen of ratten te voorkomen, maar ook verschillende vleermuizensoorten zoeken onze huizen op als onderkomen. Vleermuizen zijn beschermde, erg kwetsbare en nuttige dieren die zelden overlast veroorzaken. Ze schuilen in de ruimte tussen de dakpannen en het onderdak, in spouwmuren, achter luiken en dergelijke meer. Let er bij het dicht maken van je huis op dat je vleermuizen niet binnen of buiten sluit. Dwergvleermuizen hebben genoeg aan een opening van 2 centimeter om doorheen te kruipen. Meer informatie over vleermuizen vind je op de website van Natuurpunt of in de technische fiche vleermuizen in huis.