Colofon

Deze website ontstond door de samenwerking van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt, Inverde en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Samenstelling: Natuurpunt
Uitwerking: Idee voor Twee

Tekst: Diemer Vercayie & Dirk Criel
Basisfotografie: Vilda (© copyright Vildaphoto) tenzij anders vermeld

Projectopvolging: Natuurpunt
Illustraties: Tom Augustijns

Laatste update 22/02/2022

Deze website beoogt een diervriendelijke oplossing te zoeken voor problemen met steenmarters. Er wordt dan ook geen melding gemaakt van oplossingen die de dood van steenmarters tot gevolg kunnen hebben of die leiden tot een ernstige verstoring van het leefgebied en het habitatgebruik.

De inhoud van deze website werd naar best vermogen gecontroleerd op de juistheid van de informatie maar steunt gedeeltelijk op gegevens die door externe deskundigen, organisaties en bedrijven werden aangeleverd. De op de website genoemde maatregelen zijn bovendien aan veranderingen onderhevig. De verantwoordelijken voor deze website kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie die niet actueel, niet accuraat of onvolledig is, maar apprecieert het dat onvolkomenheden en onjuistheden worden gemeld zodanig dat ze onmiddellijk kunnen worden aangepast. Bedrijven die niet op deze website willen worden vermeld of die net wel willen worden vernoemd omdat ze een innoverend product aanbieden of nieuwe informatie verstrekken, kunnen zich altijd aanmelden. De webmaster behoudt zich evenwel het recht voor om al dan niet op de vraag in te gaan. Indien u van mening bent dat de gebruikte foto’s en illustraties niet voldoen aan het auteursrecht of aan de actuele situatie dan kan schriftelijk de verwijdering ervan worden gevraagd waarna deze onmiddellijk van de website zullen worden verwijderd en/of door andere beelden worden vervangen.

Contacteer in geval van problemen de webmaster via webmaster@steenmarter.be

© Geen van de op deze site vermelde foto’s en documenten mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars. Alle tekstinformatie mag wel vrij worden overgenomen mits verwijzing naar de website www.steenmarter.be.

690_logo_IDVOORTWEE-CMYK