Stap 3: Zorg dat de steenmarter niet meer binnen kan

De enige blijvende manier om hinder door steenmarters in huis te voorkomen, is ervoor zorgen dat de steenmarter niet meer naar binnen kan. Dat kan door alle openingen waar hij door kan dicht te maken of door de openingen onbereikbaar te maken.

Openingen dichtmaken

Maak alle openingen waarlangs de steenmarter naar binnen kan blijvend dicht. Gebruik daarvoor een materiaal waar een steenmarter niet doorheen kan bijten, zoals een stevig gaas (gegalvaniseerd, draad die meer dan 1,45 mm dik is met een maasbreedte van maximum 4×4 cm), een metalen plaat of een houten plankje. Andere dichtingsmaterialen kunnen ook tijdelijk helpen, maar garanderen geen blijvend resultaat.

Doorkruipmogelijkheid_steenmarter_SanneVanDenBerge

Opening bij de overgang van een plat dak naar een muur, waarlangs een steenmarter is binnengekomen © foto Sanne Van Den Berge

Als je een steenmarter in huis hebt, sluit het dier dan niet in. Een steenmarter die wanhopig een uitweg naar buiten zoekt, kan veel schade aanbrengen en een dode steenmarter in huis  levert (geur)hinder op . Laat de vermoedelijke hoofdtoegang daarom nog even open. Maak de opening pas dicht zodra de steenmarter(s) op jacht gaan, meestal laat op de avond.

Maak de laatste opening niet dicht in de periode tussen maart en juli wanneer er binnenin een nest zit waarvan de jongen nog niet oud genoeg zijn om mee op pad te gaan met de moeder, tenzij je via verstoring met behulp van geluid of geurstoffen ervoor kunt zorgen dat de moeder haar jongen meeneemt naar een andere schuilplaats. Contacteer eventueel een dakwerker om de noodzakelijke herstellingen aan het dak uit te voeren en te helpen om moeilijke openingen af te sluiten.

Je kan de steenmarter(s) ook naar buiten jagen door hun slaapplaats te verstoren met lawaai of vreemde geuren. Niet alle steenmarters laten zich daardoor afschrikken, maar uiteindelijk moet elke steenmarter op pad om eten te vinden.

Het kan gebeuren dat bepaalde openingen moeten open blijven bijvoorbeeld voor de ventilatie, als kruipruimte of voor rookafvoer. In zulke gevallen kan een rooster voor het gat worden geplaatst met een maasgrootte van maximaal 4cm. Voor smalle ruimten onder vensterbanken, zonnepanelen of dakgoten bestaan er speciale voegroosters die de opening afsluiten.

 Taubenabwehr-solar-spikes_PSD           Spouwsafe_PCFholland            Gevelrooster_uitgespaard

© foto’s PSD, PCFholland, Gevelfix

Openingen onbereikbaar maken

In sommige situaties is het (bijna) onmogelijk om alle openingen dicht te maken of is het erg moeilijk, zoals bij rieten daken. In zo’n geval kan je er beter voor zorgen dat de openingen of gevoelige delen van het huis onbereikbaar blijven voor steenmarters.

Steenmarters zijn erg goede klimmers en kunnen zonder problemen 1,5 meter hoog springen. Ze klimmen ook moeiteloos rechte muren op en af vooral wanneer diepe voegen houvast bieden. Doe het volgende om het dak of de dakrand onbereikbaar te maken:

  • Verwijder klimhulpen zoals gevelbegroeiing (klimop of andere klimplanten), struiken of bomen of plantenklimrekken tegen de muur.
  • Verwijder alles rond het huis dat als opstapje kan dienen. Dat kunnen hagen zijn die tot tegen de muur groeien maar ook vuilbakken, banken, overhangende boomtakken en dergelijke meer.
  • Plaats een kraag, gordel of borstel rond regenpijpen die grip bieden en rond vrijstaande bomen die over het huis hangen, zodat de steenmarter er niet meer tegenop of langs kan klimmen. Klimhindernissen bestaan in uiteenlopende vormen: met pinnen of een metaalkraag. Er bestaan ook borstels die in de goot worden gelegd.

Marderguert-edmont_AKS

© tekening AKS

  • Is de woningmuur erg ruw of zijn de voegen diep met een scherp randje, dan moeten extra maatregelen genomen worden om de muur onbeklimbaar te maken. Daarvoor bestaan twee mogelijkheden:
    • Een eerste optie is om bovenaan de muur, tegen de dakrand, drie tot vijf stroomdraden boven elkaar aan te brengen (20 cm tussenruimte en op enkele centimeters afstand van de muur) met een stroombron zoals bij weideafsluitingen. Dit dient zonder onderbrekingen overal aangebracht te worden waar opklimmen of binnendringen mogelijk is. Belangrijk hierbij is dat ook een aarding voorzien wordt die buiten de invloedssfeer van de aarding van de elektrische installatie van de woning valt. Let er ook op dat de draden elkaar niet raken en dat er geen contact gemaakt wordt met delen van het dak of overhangende takken, zodat brandgevaar vermeden wordt. We raden aan om een dergelijke installatie te laten plaatsen of nazien door een specialist.
    • Een andere optie is om op dezelfde plaats een glad oppervlak (rondom) van minimum 50 cm hoogte aan te brengen (bv. van plexiglas, glas of metaal). Naargelang de situatie kan dit beperkt worden tot de zones waar de steenmarter omhoog kan klimmen;

        01_46010_maderschutz_maderabwehr_steinmarder_madervertreiben_dachrinnenbefestigung_1             02_46010_maderschutz_maderabwehr_steinmarder_madervertreiben_dachrinnenbefestigung_plus_minus_1

© foto Marderschutz.de


Minder betrouwbare maatregelen

Geurstoffen (martersprays, geurstaven, wc-blokjes of andere sterke geurproducten), ultrasone toestellen, lichtflits genererende toestellen en dergelijke meer hebben geen of slechts een tijdelijke steenmarterverjagende werking. Steenmarters hebben wel schrik van nieuwe dingen op een vertrouwde plaats, zoals vreemde geuren, nieuwe objecten of vreemde geluiden, maar na een tijdje worden die zaken deel van hun omgeving en verliezen ze hun schrik. Je kan de middelen wel even gebruiken wanneer je een steenmarter wil verjagen en je daarna zo snel mogelijk alle toegangen dicht maakt.


Speciale gevallen

In enkele gevallen zijn aparte oplossingen nodig om problemen met de steenmarter op te lossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor woningen met een rieten dak of voor daken met zonnepanelen.

Rieten daken
Rieten daken zijn gevoelig voor steenmarterschade. Het gebeurt dat steenmarters zich een weg dwars doorheen een rieten dak bijten of dat spelende jongen een dak beschadigen. Om dit te vermijden gelden dezelfde principes als voor andere woningen: verhinder dat de steenmarter er bij kan. Dat kan bijvoorbeeld door een roestvrij metalen gaas over het volledige dak te spannen (maasbreedte kleiner dan 3×3 cm). Hierdoor blijft eventuele schade oppervlakkig. De andere optie is om het dak onbereikbaar te maken of ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld door een schrikdraad te plaatsen.

Zonnepanelen
In Vlaanderen zijn schadegevallen aan zonnepanelen nog beperkt, maar in Duitsland is het een bekend probleem dat steenmarters, net als aan autokabels, ook aan kabels van fotovoltaïsche zonnepanelen bijten. In Duitsland beschermen de meeste verzekeringen ook tegen knaag- en bijtschade door dieren o.m. aan zonnepanelen. Heb je een verzekering voor je woning, vraag dan aan je verzekeraar of je tegen dergelijke schade verzekerd bent.

De kabels kunnen op dezelfde manieren beschermd worden als bij auto’s. Het principe is dat de gevoelige delen (kabels) onbereikbaar worden gemaakt. Dat kan met een stevig gaas dat de ruimte tussen de panelen en het dak afsluit of door de kabels in een robuuste en bijtbestendige kabelgoot te leggen.


Vangen of bejagen helpt niet

984-005Steenmarters vangen of doden is wettelijk niet toegestaan. Om overlast te vermijden is het ook nutteloos om steenmarters te vangen of te doden, omdat er algauw een andere steenmarter in de plaats kan komen.

Door de geurklieren in hun voetzolen laten steenmarters overal waar ze lopen geursporen na. Het geurspoor geurt daarom ook het sterkst bij hun schuilplaats. Steenmarters verdedigen hun territorium tegen soortgenoten, maar als een andere marter merkt dat het territorium niet meer verdedigd wordt, zal hij via de geursporen de ideale nestplaats op jouw zolder snel weten te vinden. Toegangen tot jouw huis dichtmaken is dus de enige efficiënte en duurzame oplossing om hinder door steenmarters te vermijden.

Lees hier meer over steenmarters vangen of bejagen.

vorigevolgende