Steenmarters en katten

Katten zijn net als steenmarters roofdieren. Gewoonlijk mijden roofdieren van eenzelfde grootte elkaar. Dat is ook zo met katten en steenmarters, maar dat sluit niet uit dat ze af en toe met elkaar geconfronteerd worden. Steenmarters kiezen echter liever het hazenpad in plaats van de confrontatie aan te gaan. Ze zullen zich enkel verdedigen wanneer ze zich in het nauw gedreven voelen. Je hoeft dus niet bang te zijn voor je kat.

Kot_i_kuna_WikipediaD_LR

© foto Wikipedia Duitsland

terug